• Ljubljana
  • 05/10/2018

Informacije o podjetju

Smo invalidsko podjetje, ki v celoti sledi načelom in ciljem socialnega podjetništva. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1994 z namenom nudenja pomoči invalidom pri rehabilitaciji in zaposlovanju.

Naša vizija in poslanstvo sta odpiranje novih delovnih mest (zaposlovanje) in razvoj programov delovne rehabilitacije za težje zaposljive. S strokovnostjo in znanjem omogočamo osebam z najrazličnejšimi ovirami na eni ter sposobnostmi na drugi strani dobiti in na daljši rok obdržati zaposlitev.

Dobrovita deluje na odprtem trgu in je predvsem storitveno podjetje. Podjetje opravlja dejavnosti urejanja okolice, storitve čiščenja, hišniško vzdrževalna dela, sestavljanje proizvodov ter geodetske storitve

Primeren kader za vaše podjetje

Za podjetje Dobrovita d.o.o., je človek vir konkurenčne prednosti. Uspešnost podjetja je odvisna od smotrnega usklajevanja in razvijanja kadrovskih virov podjetja glede na načrtovane cilje. Ob zaposlitvi sodelavca si želimo kar največji doprinos posameznika podjetju. Lahko je to v ekonomskem smislu še posebej pa v obliki pripadnosti in pozitivnega ustvarjanja delovne klime želje in zavedanja da smo vsi na istem čolnu in da vsi skupaj lahko ohranjamo podjetje uspešno.

Trenutne zaposlitve pri DOBROVITA d.o.o.

Ni bilo najdenih delovnih mest