NLB d.d. Objavljeno: 22/07/2021
Lokacija
Ljubljana
Vrsta zaposlitve
Regija dela/iskanja
Osrednjeslovenska

Opis

Upravljalec kreditnih tveganj - svetovalec področje Upravljanja NLB skupine in Dokumentarnega okvira v organizacijski enoti Kreditnih analiz za pravne osebe (m/ž)

Iščemo motivirano osebo, ki bo pomagala optimizirati notranje procese s ciljem še večje usmerjenosti v naše stranke na celotnem področju NLB Skupine.

 

NLB d.d. je članica NLB Skupine, vodilne bančne in finančne skupine s sedežem in ekskluzivnim strateškim interesom v naši domači regiji – Jugovzhodni Evropi (JVE). NLB Skupina ima več kot 540 poslovalnic ter 2,6 milijona aktivnih strank, bilančna vsota je konec leta 2020 presegla 19 milijard EUR.

 

Strateška usmeritev banke je postati Regionalni šampion (NLB Skupina je finančna institucija, ki se osredotoča na trge Jugovzhodne Evrope), ki je Osredotočen na stranke (strankam zagotavljamo inovativne, enostavne rešitve po njihovi meri in najboljšo uporabniško izkušnjo) ter ima strategijo okolju prijaznih bančnih rešitev (banka je podpisnica OZN načel odgovornega bančništva)

 

NLB Skupina

Poleg uspešnega poslovanja in dobrih finančnih rezultatov, ki pripomorejo h gospodarskemu razvoju Jugovzhodne Evrope, želimo naše finančne rešitve oblikovati na način, ki bo ustrezal značilnostim posameznega trga naše regije. Oblikovanje ustreznih politik financiranja na način fleksibilnega, a še vedno ustrezno reguliranega pristopa je naša prihodnost.

 

Dokumentarni okvir

Finančne institucije delujejo v izjemno reguliranem okolju, vendar je le-to lahko tudi priložnost in ne le ovira. Dobro poznavanje in razumevanje vsebin regulatornega okvira, nam omogoča rešitve, ki ustrezajo vsem segmentom poslovnih financ. Implementacija politik podpira strategijo banke, hkrati pa omogoča ustrezen monitoring tako portfelja kot skladnosti delovanja banke z regulatornimi zahtevami.

 

Ste komunikativna oseba, ki pozna trge na katerih NLB Skupina deluje, ki pozna osnovne elemente kreditnega tveganja v same procesu? Potem je delovno mesto ki povezuje kreditne analize posameznih članic NLB Skupine ustvarjeno za Vas. Ali ste mogoče oseba z izkušnjami notranje revizije kreditnega procesa, izkušnjami v oblikovanju ustreznih notranjih politik ki bazirajo na širokem poznavanju vzajemnih vplivov posamezne direktive? Področje dela je izjemno pomembno z vidika regulatorne skladnosti, ki pa naj podpira strategijo banke.

 

Iščemo 2 osebi, ki dobro razumeta razlike med posameznimi trgi znotraj NLB Skupine na področju kreditnega tveganja ter ki imata sposobnosti implementacije regulatornih zahtev v to okolje. Področje dela je v celoti teamsko (povezanost med regulatorjem, poslovni deli in drugimi člani bančne skupine NLB), ki zahteva hitre reakcije in analize tveganja vsake implementirane rešitve, regulative.

 

Opis delovnega mesta:
splošno:
•     celotna komunikacija z NLB Skupino, priprava letnih internih kontrol kreditnega procesa, izobraževalne aktivnosti / implementacija dokumentarnega                okvira ter vzpostavitev uporabniku prijaznega sistema branja

    •     sodelovanje z regulatorjem pri implementaciji novih KRI
•     vzpostavitev kontrolnih elementov v samem procesu
konkretno:
•     odgovoren za sodelovanje z NLB Skupino na področju kreditnega tveganja in implementacije posameznih politik v proces
•     letno ocenjevati ustreznost posamezne politike s strategijo banke ter predlagati rešitve ki podpirajo poslovne strategije znotraj NLB Skupine
•     spremembe regulatornega okvira podkrepiti z začetno analizo vplivov na bančni portfelj, kot post analiziranje dejanskih učinkov
•     implementirati uporabniku prijazen sistem pregleda posameznih aktov znotraj NLB Skupine
•     razvoj IT orodja ki podpira osnovne kreditne parametre v NLB Skupini
•     delo na področju celotne NLB Skupine

Opis dela:
•     presoja kreditnih tveganj
•     analiza finančnih izkazov in drugih kazalnikov poslovanja
•     ugotavljanje bonitete komitenta
•     pregled in analiza predlogov za odločanje
•     priprava naložbenega mnenja
•     soodločanje o naložbenih predlogih
•     opravljanje najzahtevnejših strokovnih nalog organizacijskega dela
•     koordiniranje in vodenje timov
•     predlaganje in/ali uvajanje izboljšav
•     mentorstvo in prenos znanj
•     koordiniranje, nadzor in spremljanje delovnega procesa
•     sodelovanje v projektnih in delovnih skupinah

 

Zaželena znanja in kompetence:
•     izobrazba in izkušnje z bančnega področja, EBA standardi
•     dobro poznavanje bančne regulative na območju NLB Skupine
•     dobro pisno izražanje (priprava materialov za Upravo banke, priprava materialov za JST, argumentacija analiz)
•     izkušnje s postavitvijo sistemov za upravljanje
•     zelo dobro znanje komunikacije in koordinatorstva
•     dobro razumevanje kreditnega procesa (cash flow, elementi obvladovanja tveganja, monitoring) ter spodobnost odločanja, prevzemanja pobude
•     poznavanje kreditnega procesa
•     poznavanje EBA regulatornega okvira ter razumevanje regulatornih okvirov članic NLB Skupine
•     poznavanje bančnega sektorja kot finančnega ponudnika finančnih rešitev
•     oznavanje ECB bančne zakonodaje
•     zelo močna usmerjenost v reševanje problemov in pogajalske sposobnosti

Pogoji in pričakovanja:
•     stopnja izobrazbe: 7 ali 6/2 ali 6/1, ekonomske ali druge smeri
•     delovne izkušnje: 5 leta
•     standardna in specializirana orodja za PC
•     aktivno znanje tujega jezika


Ključne kompetence:
•     zanesljivost in odgovornost
•     etičnost
•     samoiniciativnost
•     sodelovanje z drugimi
•     usmerjenost na stranko

 
Lokacija dela: Ljubljana

Kaj vam nudimo:
•     takojšnjo sklenitev delovnega razmerja
•     timsko usmerjeno okolje na področju NLB Skupine in regulatornih zahtev
•     dinamično delovno okolje, ki predstavlja interakcije s Poslovnimi deli banke, revizorji in Upravo banke
•     okolje ki regulatorno zahtevno in kontrolirano
•     dinamično delovno mesto, ki po vaši želji lahko vključuje tudi delo od doma
•     strokovni in osebni razvoj ter pridobivanje novih znanj v okviru NLB Izobraževalnega centra s 40-letno tradicijo
•     delo v okolju, ki je prijazno družini (polni certifikat DPP)
•     delo v okolju, ki se že ponaša s certifikatom Top Employer
•     delo v organizaciji, podpisnici načel OZN za odgovorno bančništvo, ki se zavezuje k oblikovanju trajnostne prihodnosti
•     delo na področju celotne NLB Skupine

Delovno razmerje bomo z izbranim kandidatom/kandidatko sklenili za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim delom.

Obravnavali bomo prijave, ki bodo oddane do 2. avgusta 2021. Prijava naj vsebuje:        

  • življenjepis,
  • motivacijsko pismo.
Uveljavi
Spustite datoteke sem brskanje datotek ...
<