Damatech d.o.o.
Objavljeno
05/01/2023
Lokacija
Jesenice
Vrsta zaposlitve
Regija dela/iskanja
Gorenjska

Opis

top2

Damatech je družinsko podjetje, kjer se zavedamo da so dobri sodelavci steber poslovanja. Zavezani smo rasti in razvoju, zato stalno vlagamo v svoje zaposlene, trg, informacijski sistem, proizvodno opremo in prostore.

Svojim zaposlenim nudimo nadpovprečne plače in nagrade ter skrbimo za dobro delovno okolje.

V kolikor si želite spremembe in delati v podjetju kjer vlada pozitivna klima in korektni odnosi med sodelavci, se nam javite

Razpisujemo delovno mesto

SAMOSTOJNI RAČUNOVODJA

ZAHTEVANA USPOSOBLJENOST:

 • najmanj vi ALI VII. stopnje; ekonomska, smer računovodenje
 • 5 let delovnih izkušenj na področju računovodstva, dokumentarne kontrole in financ
 • Samostojnost in samo-organiziranost

OPIS DELA

Plačilni promet in finance:

 • vodenje knjige prejetih in izdanih računov
 • obračuni terjatev, izterjava, obračuni obresti
 • priprava dokumentov za knjiženje
 • a stalno seznanjenost z veljavnimi davčnimi predpisi in drugo zakonodajo

Računovodstvo in dokumentarna kontrola:

 • knjiženje, kontiranje in vodenje salda-kontov in glavne knjige
 • izdelava obračunov in poročil, ter priprava različnih analiz
 • pomoč pri izdelava obračunov plač in drugih osebnih dohodkov, davkov in odtegljajev
 • obračuni terjatev, izterjava, obračuni obresti
 • priprava dokumentov za knjiženje
 • vnos šifrantov
 • vodenje registra in obračun osnovnih sredstev
 • vodenje oz. izpolnjevanje predpisanih statističnih poročil in drugih evidence
 • arhiviranje dokumentov s področja del

Kadri in obračun plač

 • priprava podatkov za obračun plač
 • obračun plač v informacijskem sistemu
 • vodenje kadrovske evidence

Nudimo nadpovprečno plačo, ki ustreza usposobljenosti in produktivnosti, visok regres za dopust ter konec leta nagrado glede na uspešnost poslovanja, ter tudi druge bonitete za zaposlene ter njihove družinske člane. Zagotavljamo redno plačilo vseh dodatkov v skladu z področno delovno zakonodajo, varno in zanesljivo zaposlitev;

Prijave pošlj