ELVEZ, d.o.o.
Objavljeno
26/04/2022
Lokacija
Višnja Gora
Vrsta zaposlitve
Regija dela/iskanja
Osrednjeslovenska, Dolenjska

Opis

Krepimo finančno področje, iščemo dodatne pluse naši bilanci zaposlenih.

Na delovno mesto RAČUNOVODJA (m/ž) iščemo strokovnjaka, ki bo dodal svoj+ bilanci zaposlenih:

 • poznavanje predpisov in zakonodaje s področja stroke
 • ima ustrezno izobrazbo;
 • odlično komunicira znotraj ekipe in s strankami;
 • je natančen, samostojen, odgovoren;
 • samoiniciativen in
 • sposoben dela v timu.
 • napredno pozna poslovno informacijski sistem Navision (prednost ne pogoj)
 • pozna področji zagotavljanja kakovosti (standard ISO 9001 in IATF 16949)
 • ima izkušnje s proizvodnjo

OPIS DELOVNIH NALOG:

 

 • ganiziranje del in nalog z namenom zagotovitve zakonitosti, pravilnosti in pravočasnosti opravljenega dela v službi oz. oddelku
 • Vodenje poslovnih knjig in glavne knjige ter zagotavljanje usklajenosti podatkov
 • Knjiženje poslovnih dogodkov v skladu z veljavno zakonodajo, računovodskimi standardi in davčnimi predpisi
 • Priprava in izdaja izhodnih faktur za področja in zadeve, ki niso direktno podprte z interno bazo podatkov v računalniškem sistemu
 • Izdelava mesečnih računovodskih izkazov in različnih poročil za notranje in zunanje uporabnike (notranji uporabniki v podjetju, FURS, Ajpes, SURS, BS, poslovne banke)
 • Priprava letnih računovodskih izkazov in poročil ter letnega davčnega obračuna
 • Vodenje davčnih knjig in obračun DDV-ja
 • Vodenje registra osnovnih sredstev in obračun amortizacije ter knjiženje v glavno knjigo
 • Spremljanje predpisov in sprememb na področju svojega področja dela, apliciranje sprememb v programe in organiziranje njihove izvedbe
 • Pripravljanje in sprotno obnavljanje ter dopolnjevanje analitičnega kontnega plana
 • Odgovornost in sodelovanje pri rednih revizijskih, inšpekcijskih in ostalih finančno-računovodskih  pregledih ter ustrezna priprava, koordinacija ter argumentacija podatkov
 • Koordiniranje ter pisanje vlog in priprava poročil za banke pri najemanju posojil ter izdelava primerjalnih izračunov in usmeritev za sprejemanje ustreznih odločitev
 • Sodelovanje z drugimi službami oz. oddelki v podjetju
 • Knjiženje stroškov dela v glavno knjigo
 • Finančno načrtovanje, nadzor, spremljanje in izvajanje plačilnega prometa.
 • Opozarjanje na neskladnosti na delovnem področju ter predlaganje izboljšav v postopkih, organizaciji dela ter spremljanju izvedbe
 • Vodenje, organizacija in nadzor izvajanja inventur skozi računalniški sistem, priprava popisnih listov in zaključnih finančnih poročil ter knjiženje
 • Skrb za stalno strokovno usposabljanje, spremljanje novosti na področju financ in računovodstva, ter spremljanje in uvajanje zakonodaje
 • Izvajanje dela v skladu s predpisi iz požarnega varstva ter varstva in zdravja pri delu
 • Vsa ostala finančno-računovodska dela za potrebe družbe in dela po nalogu nadrejenega, ki so v
 • neposredni zvezi s področjem dela in službe

Pričakovanja

 • VI/1., VI/2., VII. stopnjo izobrazbe
 • 4-5 let delovnih izkušenj
 • Odgovornost
 • Sposobnost odločanja
 • Kvalitetno opravljeno delo, učinkovitost, zanesljivost
 • Fleksibilnost in odprtost do sprememb
 • Komunikativnost in empatičnost
 • Motiviranost za delo
 • Prod