Direktor m/ž

Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica Objavljeno: 19/02/2016
Lokacija
Nova Gorica
Regija dela/iskanja
Goriška

Opis

Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica
Ul. Gradnikove brigade 6
5000 Nova Gorica

Na podlagi 19. člena Statuta OOZ Nova Gorica, OOZ Nova Gorica objavlja
Razpis za imenovanje direktor/ica OOZ Nova Gorica (M/Ž)

Za direktorja/ico OOZ Nova Gorica je lahko imenovan/a kdor izpolnjuje naslednje pogoje:

1. Najmanj VII. stopnja izobrazbe s področja ekonomije, managementa, prava, organizacije ali druge ustrezne smeri.
2. Znanje italijanskega in angleškega jezika na višji ravni.
3. Pet (5) let delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih.
4. Organizacijske sposobnosti.
5. Poznavanje zakonodaje s področja gospodarstva in poznavanje obrtnega zakona.
6. Znanja iz področja razpisov.
7. Znanje dela z računalnikom.
8. Vozniški izpit B kategorije.
9. Izpit iz Zakona o upravnem postopku (ZUP), ki ga kandidat lahko opravi naknadno v roku enega leta od imenovanja.
10. Poskusna doba šest (6)mesecev.

Kandidat mora poleg dokazil o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev k prijavi priložiti še:
1. dokazilo o državljanstvu RS;
2. življenjepis;
3. program oz. vizijo razvoja Ooz Nova Gorica za 4-letno mandatno obdobje;
4. dokazilo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine oz. da je v primeru obsodbe minilo pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti od prestane kazni zapora;

Izbranega kandidata/ko bo imenovala Skupščina OOZ Nova Gorica za dobo 4 let in je po poteku te dobe lahko ponovno imenovan. Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas.
Prijave z vsemi dokazili pošljite do vključno 02.03.2016 na zgornji naslov s pripisom »Za odbor za razpis«.

2017-09-21T09:52:40+00:00