CNC konstruktor m/ž

FMG kadrovska agencija d.o.o. Objavljeno: 26/05/2015
Lokacija
Pivka pri Postojni
Vrsta zaposlitve

Opis

Opis delovnih nalog:

 • Pregled modela in dogovor z vodjo o orodju in funkcijah orodja.
 • Izdelava konstrukcije 3D + 2D po modelu.
 • Naročilo ohišja po 10-15 urah.
 • Naročilo oblikovnih vložkov po 15-20 urah.
 • Rezerviranje termina izdelave CNC ohišja.
 • Naročilo toplokanalnega sistema, če je vgrajeno v orodje.
 • Naročilo podsestavov za katerega vemo, da so dolgi dobavni roki.
 • Vpogled že narejene konstrukcije neposrednemu vodji.
 • Dogovori z vodjem o prioritetah nadaljnega dela, ki se bo izvajal v proizvodnji (kateri podsestav naj konstruktor najprej dokonča).
 • Pri bolj zahtevnih orodjih je pomemben stalen nadzor vodje nad konstrukcijo, zato je delavec odgovoren, da ga pokliče in da skupaj preverita že narisano in se dogovorita za nadaljevanje.
 • Pridobivanje ponudb:
  • standardnih elementov
  • ohišij
  • izdelavnih ur CNC ohišij
 • Od dobaviteljev zahtevati CERTIFIKATE za vgrajene materiale ter obvezno pridobiti certifikat vakuumskega kaljenja, ki ga kasneje predloži kupcu original pa spravi v naš arhiv.
 • Nadzoruje časovne termine plošč za ohišja.
 • Nadzoruje časovne termine izdelave CNC ohišij ter odgovarja za dostavo ohišij vsaj 15-20 dni pred terminom za vzorčenje.
 • Odgovarja za delavniške risbe, da so kvalitetno narejene in v rokih dostavljene operaterjem ORO s.p. za ohišja. Risbe morajo biti pregledne z vsemi prerezi detajlov in kotami s tolerancami, da je delo hitro in tekoče (posledično operater porabi manjše število ur in ne moti konstruktorja z vprašanji.
 • Odgovarja, da so na oblikovnih vložkih narejeni vsi detajli , številka gnezd orodja, dolivnimi kanali, da ni potrebna večkratna obdelava na istem stroju .
 • Odgovarja, da imajo vsi podsestavi delavniško risbo, ki jih da na vpogled vodji, da ji preveri in dopolni s kotami in tolerancami (ta ukrep je pomemben za odkrivanje napak in delavec v konstrukciji bo pridobil znanje katere kote so pomembne za izdelavo podsestava).
 • Odgovarja, da je na orodju zadostno število izmetačev in da so na pravem mestu.
 • Odgovarja za globoke dele, da ne pride do zažiganja ali vsaj predvidi prostor za kasnejšo izvedbo.
 • Da preveri dostavljene tehnične zahteve naročnika in jih tudi strogo upošteva. V kolikor niso izvedljive se dogovori z naročnikom o spremembi in pridobi potrdilo v pisni obliki ter ga predloži v dokumentacijo obeh strank.
 • Da priloži kupcu vse podatke o vgrajenih standardnih elementih in za nas arhivira te podatke, da so vedno na vpogled. Podatki morajo vsebovati:
  • točen naslov dobavitelja
  • številko fakture (priloži kopijo fakture)
  • telefonsko številko dobavitelja
  • drugo – če vidi da je to pomembno
 • Odgovarja, da so zavedene vse spremembe na orodju:
  • kaj se spremeni
  • kdaj se spremeni
  • da je razvidno že pri mapi
 • Da se dogovori z vodjem ali delavcem, ki bo delal NC kodo, da mu da model brez izmetačev ali drugo potrebno, da se delo ne podvaja – racionalizacija dela.
 • Da skrbi za red in čistočo na delovnem mestu.
 • Da se strogo drži terminskega plana in normativov, ki so večkrat omenjeni v našteteih točkah.
 • Da je odgovoren za spremljanje in nabavo standardnih elementov iz kosovnice, ki jih potrebujemo za vgradnjo v orodje, ki se izdeluje.
 • Da samoicinitivno spremlja nove tehnološke rešitve, da se izobražuje in pridobiva od dobaviteljev standardnih elementov ustrezno gradivo ter cenike za lažje in predvsem hitrejše delo.
 • Da pri konstrukciji ugotovi na dosedanjih izkušnjah kje zgublja največ časa in si napravi svoje knjižnice za hitrejše in lažje delo.

Pričakujemo:

 • VII. stopnja strojne ali druge ustrezne smeri izobrazbe,
 • poznavanje zahtev standarda ISO 9001,
 • znanje računalništva,
 • vozniški izpit »B« kategorije,
 • teamsko delo,
 • poznavanje računalniškega programa VISI VERO,
 • visoko tehnično znanje,
 • znanje tujega jezika (angleški ali nemški),
 • inovativnost, ustvarjalnost.

Nudimo:

 • plačilo med 1000 - 2000 EUR neto odvisno od kvalifikacije.

Kandidate, ki izpolnjujete navedene razpisne pogoje, vabimo, da nam svojo prijavo pošljete preko spodaj ponujene prijavne možnosti portala Zaposlitev.info, do vključno 24.6.2015.

Obravnavali bomo samo popolne prijave.

Sorodna dela

2017-10-19T09:51:22+00:00